Warsztaty

FM Mobile

Zapisy

Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z kwalifikacją na FM MOBILE Workshop. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń zgodnie z limitem miejsc. Partnerzy Biznesowi zostaną poinformowania o zakwalifikowaniu się na warsztaty drogą mailową. W wiadomości mailowej zostaną podane informację dotyczące szczegółów wpłaty wpisowego.

Wpisowe na FM MOBILE Workshop obejmuje:

  • Udział w całodziennych Warsztatach (od godziny 10 do godziny 18) prowadzonych przez kadrę menadżerską FM MOBILE oraz FM Academy
  • Certyfikat ukończenia warsztatów wraz możliwością korzystania z wyjątkowych narzędzi wspierających rozwój struktury
  • Serwis kawowy przez cały czas trwania warsztatów
  • Lunch

Koszt wpisowego na FM MOBILE Workshop wynosi 50 zł.