Aktualności

23 września 2021

Komunikat o odwołaniu wybranych Promocji

Informujemy, że z dniem 26 października 2021 roku zostaną odwołane następujące Regulaminy Promocji :

Jednocześnie informujemy, że Abonenci, którzy aktywują wyżej wymienione Promocje przed datą 26 października 2021 roku mogą korzystać z tych Promocji na niezmienionych zasadach określonych przez Regulaminy Promocji, Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych, Regulaminy świadczenia usług dostępu do Internetu oraz dedykowane do nich Cenniki usług dostępne na stronie internetowej www.fmmobile.pl w zakładce Dokumenty/Regulaminy i Dokumenty/Cenniki.

Informujemy, że od dnia 26 października 2021 roku zacznie obowiązywać II Edycja wymienionych powyżej Promocji dostosowana do zmieniających się potrzeb naszych Klientów oraz do najnowszych rozwiązań w dziedzinie telefonii komórkowej.

Zamknięcie dotychczasowej Oferty Promocyjnej ma na celu wprowadzenie nowej oferty zapewniającej naszym Klientom korzystniejsze warunki abonamentowe, w tym dodanie nowego rodzaju usługi telekomunikacyjnej do Cennika.

W związku z powyższym od dnia 26 października 2021 roku dostępna będzie możliwość aktywacji wyłącznie Oferty Promocyjnej FM 4ALL, Cash&Points, netFM 4All, netFM Cash&Points, HomeOffice 4ALL, HomeOffice Cash&Points, Senior Extra, Junior Extra Edycja II. Z dniem 26 października 2021 roku zaczną także obowiązywać Regulaminy usług i Cenniki dostosowane do II Edycji (Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych FM MOBILE, Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu FM MOBILE oraz Cenniki w pozostałym zakresie pozostają aktualne).

W celu zapoznania się z warunkami II Edycji prosimy śledzić naszą stronę internetową oraz profil na Facebooku.

Informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia 26 października 2021 roku.

Pozdrawiamy, Zespół FM MOBILE