POLITYKA PRYWATNOŚCI FM GROUP Mobile Sp. z o.o.


Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://fmmobile.pl/ [Serwis]. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, w tym dane, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem danych użytkowników Serwisu jest FM GROUP Mobile sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-239), przy ul. Żmigrodzkiej 247, zwana w dalszej części niniejszej informacji FM GROUP Mobile. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się korespondencyjnie na podany adres siedziby lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: [email protected] Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez FM GROUP Mobile, w tym realizacji Państwa praw.

Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, w szczególności przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji, które powinny być kierowane na adres [email protected]

 

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 

W ramach działalności serwisu przetwarzane są dane następujących kategorii osób:

  • Użytkownicy serwisu: W celu analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników przetwarzane są dane m.in. dotyczące czasu spędzanego na stronie, wyświetlanych treści i podstron, wyszukiwanych fraz czy źródło, z którego użytkownik uzyskał dostęp do strony. Dane gromadzone są za pośrednictwem plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki zaakceptowanymi przez danego użytkownika. Działania te traktowane są jako prawnie uzasadniony interes Administratora. Bliższe informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się poniżej w treści Polityki prywatności
  • Osoby korzystające z formularza kontaktowego - W celach związanych z komunikacją za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego – przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Przetwarzane są wyłącznie dane podane dobrowolnie przez użytkownika. Działania te traktowane są jako prawnie uzasadniony interes Administratora.
  • Osoby korzystające z funkcji blokady karty SIM - W celach związanych z realizacją żądania klienta lub abonenta nałożenia blokady na połączenia przychodzące i wychodzące – przez czas realizacji żądania.
  • Klienci sklepu internetowego - W celu zawarcia umowy na usługi telekomunikacyjne, w tym weryfikacji wiarygodności płatniczej – szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych udostępnione są przed zawarciem umowy, oraz pod adresem https://fmmobile.pl/dokumenty-regulaminy/dane-osobowe-26/ oraz w celach związanych z obsługą techniczną sklepu.
  • Zalogowani użytkownicy Serwisu – w celach związanych z udostępnianiem funkcjonalności portalu dla stałych abonentów na podstawie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, której warunki określa regulamin serwisu. Dane zalogowanych użytkowników przetwarzane są przez okres umowy na usługi telekomunikacyjne w FM Mobile.
  • FM GROUP Mobile Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 247 (51-129 Wrocław), wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 14 RODO w związku z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej („dalej: „Ustawa”), informuje, że przetwarza, na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dane związane z obowiązkiem przeciwdziałania nadużyciom, w szczególności dane o połączeniach oraz numery MSISDN. Przedmiotowe dane są lub mogą być pozyskiwane od innych operatorów telekomunikacyjnych objętych niniejszym obowiązkiem w celach związanych z realizacją przepisów Ustawy. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w Ustawie. Informujemy o prawie do żądania sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu i ich usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych na adres: [email protected].

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą dla FM GROUP Mobile wsparcie techniczne lub organizacyjne w realizacji wyżej wskazanych celów – na podstawie zawartych umów.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE NA GRUNCIE RODO

 

Każda osoba, ma prawo do informacji o przetwarzaniu swoich danych w tym otrzymania ich kopii, sprostowania, jeśli są nieprawidłowe oraz w szczególnych przypadkach żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień uzależniona jest od możliwości identyfikacji osoby występującej z żądaniem. W związku z faktem, że Administrator nie gromadzi dodatkowych danych w celu identyfikacji osoby występującej z żądaniem – prawo do uzyskania kopii danych (w szczególności w związku z przetwarzaniem danych pochodzących z plików cookies) nie w każdym przypadku będzie możliwe do zrealizowania. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Serwis korzysta z Google Analytics. Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. "cookies", czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzysta ze strony internetowej. Google Analytics jest używany w Serwisie do analizy i regularnego ulepszania funkcji strony internetowej i dostosowania jej treści do potrzeb użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są regularnie przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli strona zostanie otwarta w trybie „ingognito” lub „In private”, adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W tych wyjątkowych przypadkach Google stosuje standardowe klauzule umowne. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO), którą można odwołać poprzez właściwe ustawienia przeglądarki.

W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Google w związku z usługą Google Analitycs można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/de.html , Przegląd ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , a także oświadczenie o ochronie danych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

 

PLIKI COOKIES

 

Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym przypisanym do przeglądarki, z której korzystasz i przez które pewne informacje przepływają do firmy, która ustawia pliki cookie (w tym przypadku przez nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i ogólnie skuteczna. Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcjonalność zostały wyjaśnione poniżej:

 

Tymczasowe pliki cookie

 

Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. W szczególności należą do nich sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania z przeglądarki mogą być przypisywane do wspólnej sesji. Dzięki temu Komputer może zostać rozpoznany po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

 

Trwałe pliki cookie

 

Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od danego pliku cookie. Możesz usunąć pliki cookie w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami i na przykład odmówić akceptacji plików cookie stron trzecich lub innych plików cookie. W takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.