Obsługa klienta

Numery Alarmowe

Numery Alarmowe:Szczegóły:
112 Ogólnoeuropejski Numer Alarmowy
984 Pogotowie rzeczne
985 Ratownictwo morskie i rzeczne
986 Straż miejska
987 Numer informacyjno-koordynacyjny dla administracji rządowej w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego
991 Pogotowie elektrowni
992 Pogotowie gazowni
993 Pogotowie ciepłowni
994 Pogotowie wodociągów
995 Komendant Główny Policji - system Child Alert
996 Centrum Antyterrorystyczne - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
997 Policja
998 Państwowa Straż Pożarna
999 Pogotowie ratunkowe