Obsługa klienta

Reklamacja sprzętu

UWAGA!!! Przypominamy, że NAPRAWĄ GWARANCYJNĄ NIE SĄ OBJĘTE:

  • Uszkodzenia mechaniczne lub powstałe w wyniku zawilgocenia.
  • Uszkodzenia wynikające z naprawy sprzętu przez nieautoryzowany serwis oraz przez osoby nieupowaznione.
  • Użytkowanie i konserwacja urządzeń niezgodnie z instrukcją obsługi bądź ich przeznaczeniem.

Przed przysłaniem urządzenia do naprawy, prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji producenta sprzętu oraz polecamy skontaktowanie się z serwisem przed wysyłka urządzenia.

 

Reklamacja uszkodzonego telefonu

W celu zareklamowania uszkodzonego telefonu na gwarancji, należy wysłać go wraz z akcesoriami, fakturą zakupu, kartą gwarancyjną oraz opisem usterki bezpośrednio do serwisu producenta lub wskazanego przez nich partnera serwisowego.

Lista adresów poszczególnych serwisów dostępna poniżej:

Apple Iphone

Huawei / Honor

HTC

Lenovo

Nokia / Microsoft

Samsung

Sony

ZTE

 

Reklamacja uszkodzonego urządzenia (tablet, modem, router, laptop)

W celu zareklamowania uszkodzonego urządzenia na gwarancji, należy wysłać go wraz z akcesoriami, fakturą zakupu, kartą gwarancyjną oraz opisem usterki na adres siedziby FM MOBILE:

FM GROUP Mobile Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała