Obsługa klienta

Konfiguracja modemu

Na przykładzie urządzenia HUAWEI E3372 LTE w taryfie netFM free w sieci FM GROUP Mobile


1. Włóż kartę SIM do modemu zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia.

2. Podłącz urządzenie do wolnego portu USB w swoim komputerze. Po wykryciu modemu kliknij na Uruchom: AutoRun.exe.

krok2

3. Zostanie uruchomiona instalacja sterowników dla Twojego urządzenia.

krok3

4. Po pomyślnym zakończeniu procesu instalacji zostanie otworzona domyślna przeglądarka internetowa z panelem do zarządzania modemem (adres w przeglądarce: 192.168.8.1). Kliknij w nim na zakładkę Ustawienia.

Uwaga:
Przy pierwszym uruchomieniu zostaniesz poproszona/poproszony o podanie numeru PIN, który znajduje się na ramce karty SIM.

krok4

5. W zakładce Ustawienia z menu po lewej stronie okna wybierz Zarządzanie profilami. Domyślnym profilem jest profil o nazwie Plus. W tym miejscu kliknij na przycisk Nowy profil, aby wprowadzić ustawienia dla FM Group Mobile.

krok5

6. W polu Nazwa profilu wprowadź FM Group Mobile (może być inna dowolna nazwa), a w polu APN wpisz www.fmgmobile.pl i kliknij na przycisk Zapisz.

krok6

7. Z listy rozwijalnej przy nazwie profilu wybierz FM Group Mobile (w przypadku innej nazwy wybrać tą, którą wprowadzono).

krok7

8. W celu ustawienia profilu FM Group Mobile, jako domyślny profil kliknij na przycisk Zastosuj. Następnie wróć na zakładkę Strona główna.

krok8

9. Kliknij na przycisk Połącz, aby ustanowić połączenie.

krok9

10. Jeżeli w danej chwili nie chcesz korzystać z połączenia kliknij na przycisk Rozłącz w panelu zarządzania.

krok10

Uwagi:
1. Powyższa instrukcja pomoże Ci skonfigurować Twój modem przy pierwszym jego użyciu. Zwróć uwagę, że powyższe czynności wykonasz tylko raz. Przy kolejnym podłączeniu modemu automatycznie otworzy się przeglądarka z panelem zarządzania, w którym wystarczy kliknąć na Połącz, a później na Rozłącz. Jeżeli z jakiegoś powodu przeglądarka nie zostanie uruchomiona automatycznie lub po rozłączeniu połączenia wyłączysz ją, postępuj w następujący sposób:

  • Otwórz dowolną przeglądarkę.
  • W polu adresu wpisz 192.168.8.1.
  • Po chwili zostanie otworzony panel zarządzania.


2. Jeżeli po skonfigurowaniu nowego profilu połączenia urządzenie nie chce się połączyć z Internetem, spróbuj następujących kroków:

  • Sprawdź wprowadzone dane w profilu. Zwróć szczególną uwagę na treść w polu APN – powinna być: www.fmgmobile.pl
  • Jeżeli usługa nadal nie działa, odłącz modem od komputera i wyciągnij z niego kartę SIM. Włóż ją do dowolnego telefonu komórkowego bez blokady SIM-lock. Na klawiaturze wybierz kod *101*11*02# i naciśnij zieloną słuchawkę. Po krótkiej chwili otrzymasz wiadomość SMS z informacją o aktywowaniu transmisji danych GPRS.
  • Włóż kartę z powrotem do modemu, podłącz go do komputera i nawiąż połączenie.

3. Jeżeli posiadasz urządzenie innego producenta lub otrzymałeś je od poprzedniego operatora, wówczas postępuj zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi. Pamiętaj tylko, aby poprawnie skonfigurować punkt dostępowy zgodnie z poniższymi danymi:

  • Nazwa profilu: FM Group Mobile (może być inna dowolna nazwa)
  • Nazwa użytkownika: pole pozostaje puste
  • Hasło: pole pozostaje puste
  • APN: www.fmgmobile.pl