Kup przez telefon


Zostaw swój numer telefonu

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i pomoże dopasować ofertę do Twoich potrzeb

 

Temat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt. 51-129), ul. Żmigrodzka 247, w celu sprzedaży produktów i usług FM GROUP Mobile Sp. z o.o. oraz w celu archiwizacji oraz prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami współpracującymi. Oświadczam, że FM GROUP Mobile Sp. z o.o. poinformowała mnie o dobrowolności podania danych i przysługujących mi prawach, w szczególności o prawie dostępu do treści danych i ich poprawiania oraz o możliwości udostępnienia moich danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym z FM GROUP Mobile Sp. z o.o.

Administratorem Danych Osobowych jest FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt. 51-129), ul. Żmigrodzka 247 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285976, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 895-188-78-63, REGON: 020573625, której kapitał zakładowy opłacony w całości wynosi 50.000 PLN.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 247, 51-129 Wrocław oraz od podmiotów współpracujących informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę.