Aktualności

29 kwietnia 2024

Komunikat o zmianie wybranych Promocji

Jest nam niezmiernie miło, że obdarzyliście nas zaufaniem i zdecydowaliście się na korzystanie z usług FM MOBILE. Cieszymy się, że wraz z dostarczaniem najwyższej jakości usług możemy wspierać Wasz rozwój z pomocą FM CashBack i Mega Points.Oferta skierowana do Was – Partnerów Biznesowych FM WORLD POLSKA od ponad 6 lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Wiemy, że niejedna struktura rozwinęła się dzięki regularnym wpływom wynikającym z FM CashBack.

Mając na uwadze bieżące warunki rynkowe oraz ekonomiczne, a także wysokie ceny powodujące znaczny wzrost kosztów, jakie ponosimy, aby zapewnić Wam nie tylko najwyższej jakości usługi, ale również narzędzia służące do wzrostu Waszych struktur podjęliśmy decyzję o zmianach w wysokości FM CashBack w poszczególnych taryfach. Wejdą one w życie od 01.06.2024r.

Wysokość FM CashBack i Mega Points od 01.06.2024r.

Taryfa

Nowa wysokość FM CashBack

Nowa wysokość Mega Points

Start

20,28 PLN

20,28 PKT

Advance

42,62 PLN

42,62 PKT

netFM Start

20,28 PLN

20,28 PKT

netFM Advance

42,62 PLN

42,62 PKT

HomeOffice Start

40,61 PLN

40,61 PKT

HomeOffice Advance

79,21 PLN

79,21 PKT

 

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze Wasze pragnienie ciągłego rozwoju zdecydowaliśmy się na pozostawienie FM CashBack oraz Mega Points w taryfach Success w dotychczasowej wysokości:

Wysokość FM CashBack i Mega Points od 01.06.2024r.

Taryfa

Wysokość FM CashBack

Wysokość Mega Points

Success

81,22 PLN

81,22 PKT

netFM Success

81,22 PLN

81,22 PKT

HomeOffice Success

121,87 PLN

121,87 PKT

 

Wierzymy głęboko, że Wasz sukces może być i jest budowany razem z FM MOBILE poprzez korzystanie z narzędzi jakie dostępne są wyłącznie w naszej sieci i mają przełożenie na rozwój całej rodziny FM.

Jednocześnie zaznaczamy, że pozostałe warunki korzystania z usług telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego i domowego nie ulegną zmianie.

W związku z planowanymi zmianami, zmianie ulegną: Regulamin Promocji Cash&Points Edycja III, Regulamin Promocji netFM Cash&Points Edycja III, Regulamin Promocji HommeOffice Cash&Points Edycja III, Regulamin Promocji Cash&Points Edycja II, Regulamin Promocji netFM Cash&Points Edycja II, Regulamin Promocji HommeOffice Cash&Points Edycja II w § 4 w tabeli 1 i 2 oraz Regulamin Promocji Cash&Points, w Regulamin Promocji netFM Cash&Points, Regulamin Promocji HommeOffice Cash&Points § 3 w tabeli 1 i 2 – w zakresie wysokości FM CashBack oraz Mega Points. W dokumentach załączonych poniżej zmiany oznaczono kolorem czerwonym:

 

Przypominamy, że zgodnie z dotychczas obowiązującymi warunkami Promocji, FM CashBack oraz Mega Points przyznawane są wyłącznie w „Okresie Zamkniętym” (w trakcie trwania Umów / Aneksów zawartych na czas określony).

Równocześnie przypominamy o możliwości aneksowania zawartych umów w celu dalszego naliczania rabatu handlowego FM CashBack i MegaPoints na warunkach wskazanych w zmienionych regulaminach promocji.

Informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub dostępu do Internetu do dnia 31 maja 2024 roku, a więc do momentu wejścia w życie powyższych zmian bez konieczności zwrotu ulgi (obowiązuje okres wypowiedzenia).

Dziękujemy, za korzystanie z naszych usług. Wierzymy, że rozumiecie naszą decyzję i zostaniecie z nami na dłużej, budując swój sukces w oparciu o narzędzia oferowane jedynie przez FM MOBILE.

 

W imieniu FM Group Mobile

Manager FM MOBILE

Paulina Kamińska