Aktualności

25 sierpnia 2023

Komunikat o zmianach regulaminu z dnia 25.08.2023r.

Szanowni Abonenci,

Informujemy, iż z dniem 25 września 2023 r. z uwagi na zmianę przepisów prawa, zmianie ulegną:

w zakresie pojęcia „generowanie sztucznego ruchu”. Zmiany zostały zaznaczone kolorem w treści załączonych regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Dz. U.2023 Poz. 1703).

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 25 września 2023 r.

Ponieważ zmiany w powyższych Regulaminach wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. wyżej wymienionej ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kary umownej/zwrotu przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

Zespół FM MOBILE