Aktualności

30 listopada 2022

Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu od 1 stycznia 2023 roku – obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskie

FM GROUP Mobile sp. z o. o. informuje, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz UE i w związku z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r., w tym wynikającą z tych rozporządzeń odpowiednio zmianą stawek hurtowych za transmisję danych oraz połączenia odebrane w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2023 r. zmianie ulegną warunki świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiany polegają na:

  1. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinie za:

 

a)      połączenia głosowe odebrane - do 0.02342zł brutto za minutę,

b)      wysłaną wiadomość MMSdo 0.01018 zł brutto za 10 wysłanych wiadomości MMS (dodatkowe opłaty rozliczane są za wysłanie każdej wiadomości MMS),

c)      transmisję danychdo 0.01018 zł brutto za każdy MB transmisji danych.

 

  1. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitu preferencyjnej stawki transmisji danych w abonamencie w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 0,01018 zł brutto za każdy MB transmisji danych

 

  1. podwyższeniu Limitu preferencyjnej stawki transmisji danych w abonamencie w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (zgodnie z tabelami w dokumentach załączonych do ogłoszenia).

Dotychczasowa wysokość opłaty dodatkowej za połączenia głosowe wykonane (0,1245 zł brutto za minutę wykonanego połączenia głosowego) oraz dotychczasowa wysokość opłaty dodatkowej za SMS (0,020 zł brutto za wysłaną wiadomość SMS) pozostaje bez zmian.

Zmiany dotyczą Polityki Uczciwego Korzystania przez Abonentów FM GROUP Mobile sp. z o. o. z usług telekomunikacyjnych w roamingu na terenie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz cenników usług telekomunikacyjnych.

Zmiany wprowadzane w danym dokumencie zostały zaznaczone kolorem w załączonych do ogłoszenia dokumentach.

 

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2023 r.

Powyższe zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, zatem w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu jej obowiązywania, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

Dokumenty uwzględniające wprowadzane zmiany:

Polityka Uczciwego Korzystania przez Abonentów FM GROUP Mobile sp. z o.o. od 01.01.2023 z oznaczeniem zmian
Cennik usług telekomunikacyjnych FM MOBILE (Edycja II) obowiązujący od 01.01.2023 z oznaczeniem zmian
Cennik usług telekomunikacyjnych od 01.01.2023 dla umów zawartych po 14.03.2020 (I Edycja) z oznaczeniem zmian
Cennik usług telekomunikacyjnych 01.01.2023 dla umów zawartych przed 14.03.2020 z oznaczeniem zmian
Cennik usług dostępu do Internetu w ofercie netFM (Edycja II) obowiązujący od 01.01.2023 z oznaczeniem zmian
Cennik usług dostępu do Internetu w ofercie netFM 01.01.2023 dla umów zawartych po 14.03.2020 (I Edycja) z oznaczeniem zmian
Cennik usług dostępu do Internetu w ofercie netFM 01.01.2023 dla umów zawartych przed 14.03.2020 z oznaczeniem zmian
Cennik Best_Move obowiązujący od 01.01.2023 z oznaczeniem zmian
Cennik Best_Move 01.01.2023 dla umów zawartych po 14.03.2022 z oznaczeniem zmian
Cennik Best_Move 01.01.2023 dla umów zawartych przed 14.03.2022 z oznaczeniem zmian
Cennik Usług Telekomunikacyjnych w ofercie Na Kartę 01.01.2023r. z oznaczeniem zmian