Aktualności

15 kwietnia 2023

Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu od 15 maja 2023 roku

FM GROUP Mobile sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz UE z dniem 15 maja 2023 r.  zmianie ulegną warunki świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Wysokość opłat dodatkowych pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinie za połączenia głosowe odebrane wynosić będzie od dnia 15 maja 2023 r. 0,02321 zł brutto za minutę. Pozostałe opłaty nie ulegają zmianie.

Zmiana dotyczy Polityki Uczciwego Korzystania oraz cenników usług telekomunikacyjnych.

Zważywszy na fakt, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych we wskazanym zakresie, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy wobec zmiany warunków świadczenia usług przed upływem czasu jej obowiązywania, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi ( o ile została przewidziana w umowie) w wysokości i na zasadach określonych w umowie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone FM Group Mobile sp. z o.o. do dnia 15 maja 2023 r.

W dokumentach załączonych poniżej zmiany oznaczone zostały kolorem czerwonym: