Aktualności

30 listopada 2021

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 r. – obniżenie stawek związanych z transmisją danych.

Informujemy Państwa, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie (UE) nr 531/2012, w odniesieniu do ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegną maksymalne opłaty dodatkowe za transmisję danych w roamingu w krajach UE oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie, wynikające z Polityki Uczciwego Korzystania (FUP). Zmiana wynika z obniżenia maksymalnej stawki hurtowej za transmisję danych, która od 1 stycznia 2022r. będzie wynosić 2,5 EUR za GB przesłanych danych.

Zmiana dotyczy:

>    obniżenia wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 0,014 zł brutto za każdy MB transmisji danych

>    obniżenia wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitu preferencyjnej stawki transmisji danych w abonamencie w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 0,014 zł brutto za każdy MB transmisji danych

>    obniżenia wysokości dodatkowych opłat pobieranych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie w ramach Polityki Uczciwego Korzystania za wiadomość MMS do 0,014 zł brutto za 5 wysłanych wiadomości MMS (dodatkowe opłaty rozliczane są za wysłanie każdej wiadomości MMS)

>    podwyższenia Limitu preferencyjnej stawki transmisji danych w abonamencie w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie zgodnie z tabelami zawartymi w poniższych dokumentach.

Wskazane wyżej zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym w treści dokumentów załączonych do komunikatu.

W związku z powyższym zmianie ulegają:

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2022 r.

Powyższe zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, zatem w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu jej obowiązywania, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach określonych w tej umowie.