Aktualności

1 lipca 2014

Możliwość wyboru zagranicznego operatora roamingowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii Abonenci FM GROUP Mobile Sp. z o.o. (korzystający z usługi FM GROUP Mobile Sp. z o.o.) od dnia 1 lipca 2014 r. będą mieli możliwość wyboru usług roamingu międzynarodowego (w tym połączeń głosowych, wiadomości SMS oraz transmisji danych) świadczonych przez alternatywnych dostawców usług roamingu międzynarodowego.

W tym zakresie FM GROUP Mobile Sp. z o.o. wyjaśnia, iż:
I. Alternatywny dostawca usług roamingu międzynarodowego („Dostawca”) to inny niż FM GROUP Mobile Sp. z o.o. dostawca usług roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym FM GROUP Mobile Sp. z o.o. zawarła umowę na odsprzedaż usług roamingu międzynarodowego.
II. Abonent może nieodpłatnie i w dowolnym momencie obowiązywania umowy o świadczenie usług FM GROUP Mobile Sp. z o.o. wybrać Dostawcę oraz korzystać ze świadczonych przez niego usług.
III. W celu zmiany dostawcy usług roamingu międzynarodowego należy zwrócić się bezpośrednio do takiego
dostawcy. FM GROUP Mobile Sp. z o.o. zamieści informację o dostawcach, z którymi zawrze umowę na stronie www.fmgroupmobile.pl.
IV. Bez uszczerbku dla uprawnienia wyboru dostawcy usług roamingu międzynarodowego Abonent może również dokonywać zmiany pomiędzy poszczególnymi dostawcami w toku obowiązywania umowy o świadczenie usług FM GROUP Mobile Sp. z o.o..
V. FM GROUP Mobile Sp. z o.o. dokonuje zmiany na innego dostawcę w terminie 1 dnia roboczego od daty wpływu wniosku (dzień wpływu wniosku nie jest uwzględniany do obliczenia terminu), o ile Abonent zawarł stosowną umowę z innym dostawcą. FM GROUP Mobile Sp. z o.o. nie będzie pobierać opłat z tytułu rozpatrywania wniosków.
VI. Przeniesienie numeru z FM GROUP Mobile Sp. z o.o. do innego dostawcy usług może spowodować brak możliwości świadczenia usług roamingu międzynarodowego przez dostawcę.
VII. Szczegółowe informacje odnośnie realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszej informacji zostaną
opublikowane na stronie internetowej www.fmgroupmobile.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta FM GROUP Mobile Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław w terminie do dnia 1 lipca 2014 r.
VIII. Od 1 lipca 2014 r. Abonent będzie miał możliwość korzystania z transmisji danych w roamingu międzynarodowym na terenie EOG oferowanej przez lokalnego operatora, świadczącego usługi w danym kraju, zgodnie z ofertą tego operatora.

Na chwilę obecną do FM GROUP Mobile Sp. z o.o. nie zgłosił się żaden podmiot świadczący usługi ARP, także w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z usług ARP.

Załączniki:

>> Regulamin alternatywny dostawca usług roamingowych ARP

>> Lista alternatywnych dostawców usług roamingu miedzynarodowego