Aktualności

8 grudnia 2021

Obniżamy ceny usług w roamingu

Szanowni Klienci,

w imieniu FM GROUP Mobile sp. z o. o. pragniemy poinformować, że zgodnie z decyzją Prezesa UKE wydaną FM GROUP Mobile sp. z o. o. dnia 7 grudnia 2021 roku w przedmiocie udzielenia zgody na stosowanie dodatkowej opłaty z tytułu świadczenia detalicznych usług roamingu regulowanego w celu zapewnienia zrównoważonego charakteru modelu opłat krajowych, od dnia 10 grudnia 2021 roku nastąpi zmiana opłaty za usługi świadczone przez FM GROUP Mobile sp. z o. o. w roamingu międzynarodowym na terenie państw EEA (Unia Europejska, Norwegia, Islandia i Liechtenstein).

Od dnia 10 grudnia 2021 r. nastąpi obniżenie opłaty:

  • za wiadomość SMS wysłaną w roamingu ze Strefy Unia Europejska oraz Norwegia, Islandia, Lichtenstein do 0.0012 zł,
  • za wiadomość MMS wysłaną w roamingu ze Strefy Unia Europejska na numer krajowy lub na adres e-mail do 0,00 zł,
  • za wiadomość MMS wysłaną w roamingu ze Strefy Unia Europejska na numer międzynarodowy do 0,00 zł,
  • za jednostkę taryfikacyjną dla rodzaju transmisji danych (WAP, Internet, Prywatne APN i inne APN-y w Unii Europejskiej (UE) do limitu do 0,0109 zł za 1MB rozliczany co 100 kb.

Pozostałe opłaty nie ulegają zmianie.

Możliwość stosowania dodatkowej opłaty wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 7 grudnia 2021 r., sygn. DPK.WUD.6062.5.2021.8

W związku z powyższym zmianie ulegają:

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 10 stycznia 2022 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, FM GROUP Mobile sp. z o. o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa umowie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z BOK FM GROUP Mobile sp. z o. o. na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 727 900 900.

Pozdrawiamy.

Zespól FM GROUP Mobile sp. z o.