Aktualności

11 grudnia 2023

Obniżamy ceny usług w roamingu

Szanowni Klienci,

w imieniu FM GROUP Mobile sp. z o. o. pragniemy poinformować, że zgodnie z decyzją Prezesa UKE wydaną FM GROUP Mobile sp. z o. o. dnia 8 grudnia 2023 roku w przedmiocie udzielenia zgody na stosowanie dodatkowej opłaty z tytułu świadczenia detalicznych usług roamingu regulowanego w celu zapewnienia zrównoważonego charakteru modelu opłat krajowych, od dnia 12 grudnia 2023 roku nastąpi zmiana opłaty za usługi świadczone przez FM GROUP Mobile sp. z o. o. w roamingu międzynarodowym na terenie państw EEA (Unia Europejska, Norwegia, Islandia i Liechtenstein).

Od dnia 12 grudnia 2023 r. nastąpi obniżenie opłaty do:

  • 0.01107 zł brutto za minutę połączenia odebranego,
  • 0.00788 zł brutto za 1 megabajt przesłanych danych, tj. WAP, Internet, Prywatne APN i inne APN-y w Unii Europejskiej (UE) do limitu (1MB rozliczany co 100 kb).

Pozostałe opłaty nie ulegają zmianie, tj. 0.0246 zł brutto za minutę połączenia wykonanego, 0.0012 zł brutto za wysłaną wiadomość SMS oraz 0,00 zł za jedną wiadomość MMS wysłaną w roamingu ze Strefy UE na numer krajowy lub na numer międzynarodowy

Możliwość stosowania dodatkowej opłaty wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 8 grudnia 2023 r., sygn. DPK.WUD.6062.3.2023.8., której organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Zmiany dotyczą cenników usług telekomunikacyjnych.

Zmiany wprowadzane w danym dokumencie zostały zaznaczone kolorem w załączonych do ogłoszenia dokumentach.

W przypadku braku akceptacji wskazanych zmian w cennikach przysługuje Państwu w oparciu o treść art. 61 ust. 51 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U.z 2022 r. poz.1648) prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych / umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 11 stycznia 2024 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, FM GROUP Mobile sp. z o. o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa umowie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z BOK FM GROUP Mobile sp. z o. o. na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 727 900 900

Dokumenty uwzględniające wprowadzane zmiany:

Pozdrawiamy

Zespól FM GROUP Mobile sp. z o.o