Aktualności

13 czerwca 2014

Obniżenie maksymalnych stawek roamingowych

Wykonując obowiązek wynikający z art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) niniejszym FM GROUP Mobile Sp. z o.o. (dalej zwana „Dostawcą Usług”) doręcza Państwu w formie pisemnej informację o zmianie Cennika usług telekomunikacyjnychw ofercie FM GROUP Mobile na abonament (zwany dalej „Cennikiem”). Zmiana Cennika podyktowana jest tym, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii z dniem 1 lipca 2014 r. ulegają obniżeniu stawki i wynoszą: - 0,97 zł brutto (0,79 zł netto) za minutę połączenia głosowego wykonanego w roamingu do Polski i krajów Strefy Unii Europejskiej, - 0,25 brutto (0,20 zł netto) za minutę połączenia głosowego odbieranego w roamingu w Strefie Unii Europejskiej, - 0,31 zł brutto (0,25 zł netto) wysyłanie wiadomości SMS, - 1,02 złotych brutto (0,83 zł netto) za MMS, - 1,02 zł brutto (0,83 zł netto) z wykorzystanie 1 MB pakietowej transmisji danych. Dodatkowo FM GROUP Mobile Sp. z o.o. udostępnia możliwość korzystania z dodatkowej usługi tzn. wykonywania połączeń telekomunikacyjnych na poniżej podanym zakresie numeracji:

Numery PRS (Premium Rate Services)
Zakres numeracji 708-1 708-2 708-3 708-4 708-5 708-6 708-7 708-8 708-9
703-1 703-2 703-3 703-4 703-5 703-6 703-7 703-8 703-9
Jednostka Opłata za minutę (PLN) Opłata za połączenie (PLN)
Stawka netto 0,29 1,05 1,69 2,1 3 3,46 4 6,25 8,12
Stawka brutto 0,36 1,29 2,08 2,58 3,69 4,26 4,92 7,69 9,99
Numery PRS (Premium Rate Services)
Zakres numeracji 704-0 704-1 704-2 704-3 704-4 704-5 704-6 704-7
Jednostka Opłata za połączenie (PLN)
Stawka netto 0,58 1,16 2,03 3,19 4,06 5,22 8,12 10,15
Stawka brutto 0,71 1,43 2,50 3,92 4,99 6,42 9,99 12,48

W pozostałym zakresie Cennik nie ulega zmianom.