Aktualności

9 czerwca 2015

Obniżone opłaty w roamingu - UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein

Obniżone opłaty w roamingu - UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein

FM GROUP Mobile Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, z dniem 1 lipca 2015 r. ulegają obniżeniu opłaty detaliczne za świadczone dla Państwa usługi w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu i będą wynosiły:

  • 0,95 zł brutto z VAT (0,77 zł netto bez VAT) za minutę połączenia głosowego wychodzącego zakończonego na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu;
  • 0,25 zł brutto z VAT (0,20 zł netto bez VAT) za minutę połączenia głosowego odbieranego w roamingu na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu;
  • 0,30 zł brutto z VAT (0,24 zł netto bez VAT) za wysłanie wiadomości SMS;
  • 1 zł brutto z VAT/szt. (0,81 zł netto bez VAT) za wysłaną lub odebraną wiadomość MMS;
  • 1 zł brutto z VAT/1 MB (0,81 zł netto bez VAT) za transmisję danych wysłanych lub odebranych.

W pozostałym zakresie cenniki, w tym Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie FM GROUP Mobile na abonament oraz Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie FM GROUP Mobile na kartę (pre-paid), nie ulegają zmianom. Zmiana opłat nie dotyczy cenników, które przewidują niższe ceny.

Wyżej wymienione zmiany spowodują obniżenie cen za świadczone przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.

W przypadku braku akceptacji wskazanej zmiany Cennika, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (zwana dalej „Umową”). Równocześnie informujemy, że dodanie nowych usług, jak również obniżenie ww. stawek w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu, których zmiana wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa, umożliwia Państwu wypowiedzenie Umowy przed upływem terminu, na który została ona zawarta, jednakże FM GROUP Mobile Sp. z o.o. uprawniona będzie do żądania zwrotu ulgi przyznanej w chwili zawarcia Umowy pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.