Aktualności

30 listopada 2020

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r. – obniżenie stawek w roamingu w UE

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r. – obniżenie stawek w roamingu w UE

Informujemy Państwa, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 531/2012, z dniem 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegną maksymalne opłaty dodatkowe za transmisję danych w roamingu w krajach UE oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie, wynikające z Polityki Uczciwego Korzystania (FUP). Zmiana wynika z obniżenia maksymalnej stawki hurtowej za transmisję danych, która od 1 stycznia 2021r. będzie wynosić 3 EUR za GB.

Zmiana dotyczy:

>    obniżenia wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 0,016 zł brutto za każdy MB transmisji danych

>    obniżenia wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitu preferencyjnej stawki transmisji danych w abonamencie w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 0,016 zł brutto za każdy MB transmisji danych

>    obniżenia wysokości dodatkowych opłat pobieranych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie w ramach Polityki Uczciwego Korzystania za wiadomość MMS do 0,016 zł brutto

>    podwyższenia Limitu preferencyjnej stawki transmisji danych w abonamencie w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie zgodnie z tabelami zawartymi w dokumentach: Cennik usług telekomunikacyjnych FM MOBILE, Cennik usług dostępu do Internetu w ofercie netFM, Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie Best MOVE free i Best MOVE.

W związku z powyższym zmianie ulegają:

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zgodnie z treścią art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2021 r.

Powyższe zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, zatem w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu jej obowiązywania, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach określonych w umowie.