Aktualności

29 listopada 2019

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r. – obniżenie stawek w roamingu w UE 29.11.2019

FM GROUP Mobile sp. z o. o. informuje, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 531/2012, z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegną maksymalne opłaty dodatkowe za transmisję danych w roamingu w krajach UE oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie, wynikające z Polityki Uczciwego Korzystania (FUP).

Zmiana będzie dotyczyła wyłącznie:

>    obniżenia wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 0,018 zł brutto za każdy MB transmisji danych

>    obniżenia wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitu preferencyjnej stawki transmisji danych w abonamencie w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 0,018 zł brutto za każdy MB transmisji danych

>    obniżenia wysokości dodatkowych opłat pobieranych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie w ramach Polityki Uczciwego Korzystania za wiadomość MMS do 0,018 zł brutto

>    podwyższenia Limitu preferencyjnej stawki transmisji danych w abonamencie w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie zgodnie z tabelami zawartymi w dokumentach: Cennik usług telekomunikacyjnych FM MOBILE, Cennik usług dostępu do Internetu w ofercie netFM, Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie Best MOVE free i Best MOVE.

W związku z powyższym zmianie ulegają:

  • Polityka Uczciwego Korzystania przez Abonentów FM GROUP Mobile sp. z o. o. z usług telekomunikacyjnych w roamingu na terenie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu.
  • Cennik usług telekomunikacyjnych FM MOBILE:

•    Cennik usług telekomunikacyjnych FM MOBILE (odpowiednio Regulaminy Promocji „FM4ALL”, „Senior Extra, Junior Extra”)

•    Cennik usług dostępu do Internetu w ofercie netFM (odpowiednio Regulamin Promocji „netFM4ALL”)

•    Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie Best MOVE free i Best MOVE

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zgodnie z treścią art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018.1954). Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2020 r.

Powyższe zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, zatem w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu jej obowiązywania, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach określonych w umowie.

Informujemy jednocześnie, że zmianie redakcyjnej uległy: Regulamin Promocji „FM4ALL”, „Senior Extra, Junior Extra”, „netFM4ALL” poprzez usunięcie zapisów z regulaminów znajdujących swoje odzwierciedlenie w: cenniku usług telekomunikacyjnych FM MOBILE, cenniku usług dostępu do Internetu w ofercie netFM, cenniku usług telekomunikacyjnych w ofercie Best MOVE free i Best MOVE. Przedmiotowa zmiana redakcyjna nie dotyczy warunków promocji, jak również nie wpływa w żaden sposób na zmianę warunków umowy.

>> Polityka Uczciwego Korzystania przez Abonentów FM GROUP Mobile sp.z o.o.z usług telekomunikacyjnych w roamingu na terenie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu.

>> Cennik usług telekomunikacyjnych FM MOBILE

>> Cennik usług dostępu do Internetu w ofercie netFM

>> Cennik usług telekomunikacyjnychw ofercie Best MOVE free i Best MOVE

>> Regulamin Promocji "FM4ALL"

>> Regulamin Promocji "netFM4ALL"

>> Regulamin Promocji "Senior Extra, JuniorExtra"