Aktualności

29 maja 2020

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie

Zmiana maksymalnych opłat dodatkowych za połącznia głosowe odebrane w roamingu w krajach UE oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie, wynikających z Polityki Uczciwego Korzystania (FUP) z dniem 1 lipca 2020 roku - obniżenie stawek

FM GROUP Mobile sp. z o.o. informuje, że wobec treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, z dniem 1 lipca 2020 r. u zmianie ulegną maksymalne opłaty dodatkowe za połączenia głosowe/SMA/DATA w roamingu w krajach UE oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie,

Od dnia 1 lipca 2020 r. maksymalne opłaty dodatkowe w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii i Lichtensteinie będą wynosić odpowiednio:

  • za połączenie głosowe wychodzące 0,14 PLN/min netto (0,032 EUR);
  • za połączenie głosowe odebrane 0,03 PLN/min netto (0,0079 EUR);
  • za wiadomość SMS 0,04 PLN/SMS netto (0,01 EUR);
  • za transmisję danych 15,86 PLN/GB netto (3,50EUR).

Informujemy, że zmiana przepisów prawa w FM GROUP Mobile sp. z o.o. wpływa wyłącznie na wysokość maksymalnej opłaty dodatkowej za 1 minutę odebranego połączenia głosowego i w tym zakresie wprowadzona została zmiana do Polityki Uczciwego Korzystania przez Abonentów FM GROUP Mobile sp. z o.o. korzystających z usług telekomunikacyjnych w roamingu na terenie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu. Pozostałe maksymalne opłaty w Roamingu Regulowanym odpowiadają zmienionym przepisom prawa.

W przypadku braku akceptacji powyższej zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zgodnie z treścią art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 lipca 2020 r.

Zważywszy, że powyższa zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu jej obowiązywania, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach określonych w umowie.