Aktualności

31 maja 2022

Zmiany w Polityce Uczciwego Korzystania przez Abonentów FM GROUP Mobile sp. z o. o. z usług telekomunikacyjnych w roamingu na terenie państw UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz w cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 1 lipca 2022 r.

FM GROUP Mobile sp. z o. o. informuje, że z dniem 1 lipca 2022 r., w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz UE, w Polityce Uczciwego Korzystania przez Abonentów FM GROUP Mobile sp. z o. o. z usług telekomunikacyjnych w roamingu na terenie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz w cennikach usług telekomunikacyjnych wprowadzone zostaną następujące zmiany:

  • z uwagi na zmianę stawek hurtowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r., w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz UE, zmianie ulegną warunki świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu polegające na:
  • obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinie:

0,1245 zł brutto za minutę wykonanego połączenia głosowego,

0,031 zł brutto za minutę odebranego połączenia głosowego,

0,020 zł brutto za wysłaną wiadomość SMS ,

0,0113 zł brutto za 10 wysłanych wiadomości MMS (dodatkowe opłaty rozliczane są za wysłanie każdej wiadomości MMS),

0,0113 zł brutto za każdy MB transmisji danych.

  • obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitu preferencyjnej stawki transmisji danych w abonamencie w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 0,0113 zł brutto za każdy MB transmisji danych
  • podwyższeniu Limitu preferencyjnej stawki transmisji danych w abonamencie w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie zgodnie z tabelami zawartymi w poniższych dokumentach.

 

  • wprowadzenie usługi Blokada sieci nienaziemnych
  • wprowadzenie bezpłatnego połączenia z Europejskim Numerem Alarmowym 112
  • dla celów przejrzystości, wprowadzenie do cenników postanowień:

Ceny usług świadczonych w roamingu regulowanym w Strefie: Unia Europejska (UE) wskazane w niniejszym Cenniku zawierają opłaty wynikające z Decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 7 grudnia 2021 roku, sygnatura DPK.WUD.6062.5.2021.8.

FM MOBILE stosuje, w odniesieniu do usług świadczonych Abonentowi w roamingu międzynarodowym na terenie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, Politykę Uczciwego Korzystania przez Abonentów FM GROUP Mobile sp. z o. o. z usług telekomunikacyjnych, której zasady zostały określone w „Polityce Uczciwego Korzystania przez Abonentów FM GROUP Mobile sp. z o. o. z usług telekomunikacyjnych w roamingu na terenie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtenstein” (załącznik do Umowy).

 

Zmiany dotyczą Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu oraz cenników usług telekomunikacyjnych.

Zakres i treść zmian wprowadzanych w danym dokumencie zostały zaznaczone kolorem w załączonych do ogłoszenia dokumentach.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 lipca 2022 r.

Powyższe zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych lub dodanie nowej usługi, zatem w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu jej obowiązywania, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach określonych w tej umowie.