Aktualności

31 maja 2022

Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych od dnia 01.07.2022 r.

Szanowni Abonenci,

FM GROUP Mobile sp. z o.o. informuje, iż z dniem 1 lipca 2022 r. zmianie ulegną wskazane niżej regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych:

w zakresie:

  • aktualizacji postanowień dotyczących warunków i jakości usługi roamingu międzynarodowego, poprzez wprowadzenie postanowień w § 14 ust. 1 8, w przypadku regulaminu Na kartę w § 9 ust. 1 8
  • wprowadzenia limitu wydatków z tytułu usług transmisji danych w roamingu międzynarodowym gwarantującego, że wydatki z tytułu usług transmisji danych w roamingu nie przekroczą określonego limitu kwotowego o wartości 250 zł z VAT; ponadto w stosunku do Abonentów z domyślnym limitem kwotowym na poziomie 250 zł obowiązują dwa progi limitu wydatków na transmisję danych: pierwszy na poziomie 250 zł i drugi po wykorzystaniu dodatkowych 250 zł, poprzez wprowadzenie postanowień w § 14 ust. 9 – 12, w przypadku regulaminu Na kartę § 9 ust. 9  12
  • wprowadzenia bezpłatnego połączenia z europejskim numerem alarmowym 112, poprzez dodanie postanowienia w § 14 ust. 13, w przypadku regulaminu Na kartę § 9 ust. 13,
  • wprowadzenia usługi odblokowywania/blokowania sieci nienaziemnych,poprzez dodanie postanowień w § 14 ust. 14 – 18, w przypadku regulaminu Na kartę § 9 ust. 14 – 18.

Zmiany zostały zaznaczone kolorem w treści załączonych powyżej regulaminów świadczenia usług.

Zmiany wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz UE.

Niniejsza informacja nie powoduje konieczności podejmowania żadnych dodatkowych działań z Państwa strony.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 1 lipca 2022 r.

Ponieważ zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz UE, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.