Aktualności

12 kwietnia 2024

Zmiany warunków świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 15 maja 2024 r. - obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norweg

FM GROUP Mobile sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz UE z dniem 15 maja 2024 r.  zmianie ulegną warunki świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

 

Wysokość opłat dodatkowych naliczanych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinie wynosić będzie:

0,1172 zł brutto za minutę wykonanego połączenia głosowego,

0,01066 brutto za minutę odebranego połączenia głosowego

0,00845 brutto za każdy MB transmisji danych.

0,00845 brutto za 10 wysłanych wiadomości MMS (dodatkowe opłaty rozliczane są za wysłanie każdej wiadomości MMS).

Zmianie podlegać będą również  Limity preferencyjnestawki transmisji danych w abonamencie w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (zgodnie z tabelami w dokumentach załączonych do ogłoszenia), przy czym ta zmiana dotyczyć będzie wyłącznie Cenników.

Powyższe zmiany dotyczą Polityki Uczciwego Korzystania przez Abonentów FM GROUP Mobile sp. z o. o. z usług telekomunikacyjnych w roamingu na terenie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz cenników usług telekomunikacyjnych.

W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 34) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone FM Group Mobile sp. z o.o. do dnia 15 maja 2024 r.

Równocześnie informujemy, że powyższe zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powodują obniżenie cen  usług telekomunikacyjnych, zatem w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu określonego, na jaki została zawarta, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

W dokumentach załączonych poniżej zmiany oznaczamy kolorem czerwonym: