Obsługa klienta

Bezpieczny Internet

Bezpieczny Internet

Jeśli jesteś posiadaczem taryfy bez limitu bezpieczeństwa, czyli takiej która po wyczerpaniu Pakietu Internetowego naliczała 6 groszy za każde rozpoczęte 100 kB, narażając Cię na dodatkowe koszty, masz teraz okazję zmienić Swój Pakiet Internetowy na Bezpieczny i korzystać z Internetu z limitem bezpieczeństwa. W Bezpiecznym Internecie po wyczerpaniu pakietu prędkość spada do 32 kb/s, a Ty dalej możesz z niego korzystać bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Natomiast jeśli posiadasz taryfę, która nie posiadała Pakietu Internetowego w abonamencie, możesz aktywować odnawialny Pakiet Internetowy za stałą miesięczną kwotę w ramach programu Bezpieczne MultiGiga.

Posiadając Bezpieczny Internet będziesz mógł korzystać
z dodatkowych Pakietów Internetowych PowerGiga,
są to jednorazowe doładowania na dany okres rozliczeniowy,
w bardzo korzystnych cenach.

Zmiana powinna być zawsze na lepsze :)
Zapoznaj się z Regulaminem i tabelą zmian Pakietów Internetowych klikając Tutaj

Koszt zmiany Starego Pakietu Internetowego na Nowy z Limitem Bezpieczeństwa to jednorazowa opłata w wysokości 19 zł i dotyczy wymiany darmowego pakietu w taryfie.

 

Aby zmienić Swój Internet wypełnij formularz kontaktowy poniżej,
a Biuro Obsługi Klienta oddzwoni i uzgodni z Tobą czas i warunki zmiany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt. 51-129), ul. Żmigrodzka 247, w celu sprzedaży produktów i usług FM GROUP Mobile Sp. z o.o. oraz w celu archiwizacji oraz prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami współpracującymi. Oświadczam, że FM GROUP Mobile Sp. z o.o. poinformowała mnie o dobrowolności podania danych i przysługujących mi prawach, w szczególności o prawie dostępu do treści danych i ich poprawiania oraz o możliwości udostępnienia moich danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym z FM GROUP Mobile Sp. z o.o.

Administratorem Danych Osobowych jest FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt. 51-129), ul. Żmigrodzka 247 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285976, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 895-188-78-63, REGON: 020573625, której kapitał zakładowy opłacony w całości wynosi 50.000 PLN.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 247, 51-129 Wrocław oraz od podmiotów współpracujących informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę.