Aktualności

25 kwietnia 2018

Jesteśmy gotowi na RODO!

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), FM GROUP Mobile sp. z o.o.  z dniem 25 maja 2018 r. aktualizuje Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Aktualizacja regulaminów wynika z dostosowania się przez FM GROUP Mobile sp. z o.o. do nowych przepisów o ochronie danych osobowych RODO. Wprowadzone zmiany powodują, że przetwarzanie danych osobowych w posiadaniu, których jest Spółka, będzie się nadal odbywać w zgodzie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami prawnymi. Dla Państwa wygody zmiany w regulaminach, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r., zaznaczono na czerwono.

Zmiana regulaminów nie ma związku ze zmianą sposobu przetwarzania danych osobowych, zmianą celów ani podstaw prawnych przetwarzania, jak też nie inicjuje jakichkolwiek zmian w warunkach wiążącej Państwa z FM GROUP MOBILE sp. z o.o. umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W przypadku braku akceptacji dokonywanych zmian, o których mowa powyżej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie może zostać złożone do dnia 25 czerwca 2018 r.

 Równocześnie informujemy, że proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym, w razie wypowiedzenia Umowy, FM GROUP Mobile sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Państwa zwrotu ulgi przyznanej w chwili zawarcia Umowy pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania

                                                         Z poważaniem,

                                                        Zespół FM MOBILE

 

 

<< Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych FM MOBILE

<< Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Na kartę

<< Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w ofercie netFM free i netFM

 

<< Informacja o danych osobowych dla abonentów spółki FM GROUP Mobile Sp. z o.o.