Aktualności

6 lipca 2023

Komunikat o zmianach regulaminu

Informujemy, że z dniem 7 sierpnia 2023 roku zostaną odwołane następujące Regulaminy:

Jednocześnie informujemy, że Abonenci do dnia 7 sierpnia 2023 roku mogą korzystać z usług Sklepu oraz Serwisu Internetowego na niezmienionych zasadach określonych przez powyższe Regulaminy dostępny na stronie internetowej www.fmmobile.pl w zakładce Dokumenty/Regulaminy.

Informujemy, że od dnia 7 sierpnia 2023 roku zaczną obowiązywać Regulaminy:

Zostały one dostosowane do zmieniających się potrzeb naszych Klientów. W związku z powyższym od dnia 7 sierpnia 2023 roku korzystanie ze Sklepu oraz Serwisu Internetowego będzie możliwe na podstawie wyżej wymienionych Regulaminów.

Zmiany w Regulaminach nie mają wpływu na wcześniej nabyte prawa przez Konsumentów.

Pozdrawiamy, Zespół FM MOBILE