Aktualności

6 lipca 2023

Komunikat o odwołaniu Promocji

Informujemy, że z dniem 7 sierpnia 2023 roku zostaną odwołane następujące Regulaminy Promocji:

Jednocześnie informujemy, że Abonenci, którzy aktywują wyżej wymienioną Promocje przed datą 7 sierpnia 2023 roku mogą korzystać z Promocji na niezmienionych zasadach określonych przez Regulamin Promocji Dziennej. Dostępny jest on na stronie internetowej www.fmmobile.pl w zakładce Dokumenty/Regulaminy/Promocja dzienna.

Informujemy, że od dnia 7 sierpnia 2023 roku zacznie obowiązywać Regulamin Promocji Vocherowej dostosowany do zmieniających się potrzeb naszych Klientów. W związku z powyższym od dnia 7 sierpnia 2023 roku dostępna będzie możliwość aktywacji wyłącznie Promocji Vocherowej, której regulamin zamieszczamy poniżej:

Odwołanie Promocji nie ma wpływu na wcześniej nabyte prawa przez Konsumentów.

Zamknięcie dotychczasowej Oferty Promocyjnej ma na celu wprowadzenie nowych rozwiązań zapewniających naszym Klientom korzystniejsze warunki Promocji.

Pozdrawiamy, Zespół FM MOBILE