Aktualności

28 lipca 2022

Zmiany w Regulaminie Usługi „Limiter Data w roamingu” w sieci FM MOBILE oraz w Regulaminie Usługi „Limiter DATA w roamingu w ofercie Na Kartę” w sieci FM MOBILE.

FM GROUP Mobile sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, z dniem 30 sierpnia 2022 r. FM GROUP Mobile sp. z o. o. dokonuje zmian w Regulaminie Usługi „Limiter Data w roamingu” w sieci FM MOBILE oraz w Regulaminie Usługi „Limiter DATA w roamingu w ofercie Na Kartę” w sieci FM MOBILE.

Rozporządzenie nr 2022/612 wprowadziło dodatkowy próg limitu na transmisję danych w roamingu. Po przekroczeniu tego progu transmisja danych zostanie zablokowana, po uprzednim powiadomieniu Państwa przez FM GROUP Mobile sp. z o. o. 

Kolejny limit o wartości 250 zł z VAT na transmisję danych w roamingu obowiązuje tych Państwa, którzy korzystają z domyślnego limitu o wartości 250 zł na transmisje danych na poziomie równowartości 50 EUR. W stosunku do tych Abonentów obowiązują dwa progi na transmisję danych w usłudze Limitera DATA w roamingu: pierwszy na poziomie równowartości 50 EUR i drugi po wykorzystaniu dodatkowych 50 EUR (łącznie po przekroczeniu równowartości 100 EUR w złotych polskich). 

Rozporządzenie nr 2022/612 zastępuje dotychczasowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012. W Regulaminie Usługi „Limiter Data w roamingu” w sieci FM MOBILE oraz w Regulaminie Usługi Limiter DATA w roamingu w ofercie Na Kartę” w sieci FM MOBILE dokonano uaktualnienia podstawy prawnej przywołanej w Regulaminach.

Zakres i treść zmian wprowadzanych w Regulaminie Usługi „Limiter DATA w roamingu” w sieci FM MOBILE oraz w Regulaminie Usługi Limiter DATA w roamingu w ofercie Na Kartę” w sieci FM MOBILE zostały zaznaczone kolorem czerwonym w załączonych do ogłoszenia dokumentach.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 29 sierpnia 2022 r. Ponieważ zmiany wynikają z konieczności wdrożenia nowych przepisów prawa w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.