Aktualności

15 maja 2017

Obniżenie opłat w roamingu na terenie UE

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), nr 531/2012, z dnia 13 czerwca 2012 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172/10) oraz z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE), nr 2016/2286, z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczące wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 344/46), z dniem 15 czerwca 2017 r. ulega zmianie:

  • Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w ofercie netFM free i netFM;

  • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Best MOVE free i Best MOVE;

  • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Na kartę;

  • Cennik usług dostępu do Internetu w ofercie netFM free i netFM;

  • Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie Best MOVE free i Best MOVE;

  • Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie Na kartę.

 

>> Informacja dla Abonenta zmiana regulaminu ofercie Best MOVE free i Best MOVE roaming 2017

>> Informacja dla Abonenta zmiana regulaminu ofercie net FM free i netFM roaming 2017

>> Informacja dla Abonenta zmiana regulaminu ofercie Na Karte roaming 2017