Aktualności

15 maja 2017

Obniżenie opłat w roamingu na terenie UE

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), nr 531/2012, z dnia 13 czerwca 2012 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172/10) oraz z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE), nr 2016/2286, z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru...

Czytaj więcej

12 maja 2017

Prace techniczne

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami technicznymi 15 maja 2017 r. od godziny  23:00 do 16 maja 2017 r. do godziny 8:00 nastąpią utrudnienia w korzystaniu z usług. W tym czasie nie będzie możliwości aktywacji i dezaktywacji usług  za pomocą SMSów, kodów USSD (np. włączenie roamingu).

Nie będzie możliwości zasilenia konta taryfy prepaid, weryfikacji stanu konta itp....

Czytaj więcej

12 stycznia 2017

Prace techniczne

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami technicznymi 13 stycznia 2017 r. od godziny  00:00 do 13 styczia 2017 r. do godziny 8:00 nastąpią utrudnienia w korzystaniu z usług. W tym czasie nie będzie możliwości aktywacji i dezaktywacji usług  za pomocą SMSów, kodów USSD (np. włączenie roamingu).

Nie będzie możliwości zasilenia konta taryfy prepaid, weryfikacji stanu konta...

Czytaj więcej

3 stycznia 2017

Rebranding

Rebranding

Z przyjemnością informujemy że zmieniamy się dla Państwa na lepsze.

 
Obecnie trwają prace nad wdrożeniem nowej strony FM MOBILE, w związku z tym informujemy o możliwości pojawienia się błędów na stronie. Zmiana wiąże się również ze zmiana nazewnictwa z FM GROUP Mobile na FM MOBILE w systemie i dokumentach, co może spowodować opóźnienia w w realizacji zamówień, wysyłce...
Czytaj więcej

30 listopada 2016

Zmiana regulaminów promocji

Szanowni Państwo,

FM GROUP Mobile Sp. z o.o. informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu („Rozporządzenie”), z dniem 1 stycznia 2017 r. ulegają zmianie postanowienia następujących regulaminów:

  • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Best MOVE i Best MOVE...
Czytaj więcej