Aktualności

5 września 2014

Zmiana Regulaminu świadczenia usługi dostępu do Internetu

Wykonując obowiązek wynikający z art. 60a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) niniejszym FM GROUP Mobile Sp. z o.o. (dalej zwana „FM GROUP Mobile”) doręcza Państwu w formie pisemnej informację o zmianie „Regulaminu świadczenia usługi dostępu do Internetu przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu” (zwany dalej...

Czytaj więcej

1 lipca 2014

Możliwość wyboru zagranicznego operatora roamingowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii Abonenci FM GROUP Mobile Sp. z o.o. (korzystający z usługi FM GROUP Mobile Sp. z o.o.) od dnia 1 lipca 2014 r. będą mieli możliwość wyboru usług...

Czytaj więcej

13 czerwca 2014

Obniżenie maksymalnych stawek roamingowych

Wykonując obowiązek wynikający z art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) niniejszym FM GROUP Mobile Sp. z o.o. (dalej zwana „Dostawcą Usług”) doręcza Państwu w formie pisemnej informację o zmianie Cennika usług telekomunikacyjnychw ofercie FM GROUP Mobile na abonament (zwany dalej „Cennikiem”). Zmiana Cennika...

Czytaj więcej