Aktualności

5 kwietnia 2016

Platforma ODR

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy adres internetowy (łącze elektroniczne) do platformy ODR.

ec.europa.eu/odr

Czytaj więcej

30 marca 2016

Obniżenie opłat w roamingu na terenie UE

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310/1) z dniem 30 kwietnia 2016 r. ulegają obniżeniu opłaty detaliczne za świadczone usługi w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu i będą wynosiły:


 

  • 0,50 zł...
Czytaj więcej

14 marca 2016

Promocje "Mini" oraz "Na Maxa!" odwołane

Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem nowej oferty abonamentowej,
promocje „MINI” oraz „Na Maxa” z dniem 14.03.2016 zostają odwołane.


Umowy, które zostały zawarte
na warunkach promocji „MINI” i „Na Maxa”
obowiązują bez zmian.

Czytaj więcej

16 września 2014

Zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

Wykonując obowiązek wynikający z art. 60a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) niniejszym FM GROUP Mobile Sp. z o.o. (dalej zwana „FM GROUP Mobile”) doręcza Państwu w formie pisemnej informację o zmianie „Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. dla Abonentów” (zwany dalej... Czytaj więcej